سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۵۰

قرص بوپرنورفین دارو درمان پارس

قرص بوپرنورفین

قرص بوپرنورفین

قرص بوپرنورفین :داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
طبقه بندی درمانی : داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی, داروهای ضد درد و ضد تب , داروهای آگونیست نسبی اپیوئیدیIran Iran
۴۶۳
داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها
طبقه بندی درمانی : داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی >  داروهای ضد درد و ضد تب >  داروهای آگونیست نسبی اپیوئیدی
موردی یافت نشد.