چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ۱۸:۳۰

دارو درمان پارس

دارو درمان پارس

شرکت دارو درمان پارس (سهامی خاص ) درسال ۱۳۸۱ تأسیس گردید و در ابتدا فعالیت،خود را با اخذ نمایندگی فروش مواد موثره دارویی از تعدادی از معتبرترین شرکتهای بین المللی نظیر

McFarlan Smith ,Everlight ,Wockhard ,Moehs ,Dr.Reddy’s ,Ranbaxy, آغازنمود.

به فاصلۀ کوتاهی از آغاز فعالیت شرکت، تلفیق خلاقیت و ابتکار مدیران و بهرهگیری از تجارب متخصصین دارویی کشور ، دارو درمان پارس را به اولین شرکتی تبدیل کرد که با استفاده از ظرفیتهای خالی کارخانجات داروسازی داخلی اقدام به تولید قراردادی دارو نمود و در این راه با همکاری کارخانجات مختلف داروهای متنوعی را که برخی از آنها برای نخستین بار در کشور پروانۀ تولید دریافت کرده اند به تولید انبوه رسانده و به بیماران عرضه کرده است که از آن جمله میتوان به داروهای بوپرونورفین (داروی ترک اعتیاد) دنپزیل (داروی آنتی آلزایمر) و آپرپیتانت (داروی جانبی شیمی درمانی) اشاره کرد و هم اکنون این شرکت بیش از ۶۰ نوع دارو در اشکال مختلف جامدات (قرص وکپسول)،نیمه جامدات (کرموژل)،مایعات (انواع شربت) وتزریقی در ۸ کارخانه تولیدی دردست تولید دارد.

همچنین در سال ۱۳۸۹شرکت دارو درمان پارس محصولات برند Health Pioneers را تولید و از این طریق سبدکالای خود راتا حوزۀ داروهای طبیعی و گیاهی هم توسعه بخشید ه است.

یکی دیگر از زمینه های فعالیت شرکت دارو درمان پارس از ابتدا،روند انتخاب،ثبت و واردات محصولات ساخته شده از برخی ازمعتبرترین شرکتهای بین المللی از قبیل Gland ،Intas،Italfarmaco،Lupin،Grifols،Mylanو ... بوده است که به مرور زمان و باتوسعۀ این فعالیتها و باتوجه به نیاز به فعالیت تخصصیتر در این حوزه دو شرکت زیستدارو درمانپارس (۱۳۸۶) و گسترش بازرگانی دارو درمانپارس (۱۳۸۷) تأسیس گردید و هم اکنون بیش از ۷۰ قلم دارو ازاین منابع تامین و عرضه می گردد.
مشخصات کلی

دارو درمان پارس

  • تولید کننده
  • وارد کننده
  • پخش (دارو و واکسن و ....)

شرکت دارو درمان پارس (سهامی خاص ) نمایندگی فروش مواد موثره دارویی از تعدادی از معتبرترین شرکتهای بین المللی نظیرMcFarlan Smith ,Everlight ,Wockhard ,Moehs ,Dr.Reddy’s ,Ranbaxy, آغازنمود.

از محصولات بارز میتوان به داروهای بوپرونورفین (داروی ترک اعتیاد) دنپزیل (داروی آنتی آلزایمر) و آپرپیتانت (داروی جانبی شیمی درمانی) اشاره کرد و هم اکنون این شرکت بیش از ۶۰ نوع دارو در اشکال مختلف جامدات (قرص وکپسول)،نیمه جامدات (کرموژل)،مایعات (انواع شربت) وتزریقی در ۸ کارخانه تولیدی دردست تولید دارد.
همچنین در سال ۱۳۸۹شرکت دارو درمان پارس محصولات برند Health Pioneers را تولید و از این طریق سبدکالای خود راتا حوزۀ داروهای طبیعی و گیاهی هم توسعه بخشید ه است.

یکی دیگر از زمینه های فعالیت شرکت دارو درمان پارس از ابتدا،روند انتخاب،ثبت و واردات محصولات ساخته شده از برخی ازمعتبرترین شرکتهای بین المللی از قبیل Gland ،Intas،Italfarmaco،Lupin،Grifols،Mylanو ... بوده است که به مرور زمان و باتوسعۀ این فعالیتها و باتوجه به نیاز به فعالیت تخصصیتر در این حوزه دو شرکت زیستدارو درمانپارس (۱۳۸۶) و گسترش بازرگانی دارو درمانپارس (۱۳۸۷) تأسیس گردید و هم اکنون بیش از ۷۰ قلم دارو ازاین منابع تامین و عرضه می گردد.

خیابان سپهبد قرنی، خیابان برادران شاداب، پلاک 48

www.ddp-group.com

سوابق اجرایی
شرکت دارو درمان پارس (سهامی خاص ) درسال ۱۳۸۱ تأسیس گردید و در ابتدا فعالیت،خود را با اخذ نمایندگی فروش مواد موثره دارویی از تعدادی از معتبرترین شرکتهای بین المللی نظیر

McFarlan Smith ,Everlight ,Wockhard ,Moehs ,Dr.Reddy’s ,Ranbaxy,  آغازنمود.

به فاصلۀ کوتاهی از آغاز فعالیت شرکت، تلفیق خلاقیت و ابتکار مدیران و بهرهگیری از تجارب متخصصین دارویی کشور ، دارو درمان پارس را به اولین شرکتی تبدیل کرد که با استفاده از ظرفیتهای خالی کارخانجات داروسازی داخلی اقدام به تولید قراردادی دارو نمود و در این راه با همکاری کارخانجات مختلف داروهای متنوعی را که برخی از آنها برای نخستین بار در کشور پروانۀ تولید دریافت کرده اند به تولید انبوه رسانده و به بیماران عرضه کرده است که از آن جمله میتوان به داروهای بوپرونورفین (داروی ترکاعتیاد) دنپزیل (داروی آنتی آلزایمر) و آپرپیتانت (داروی جانبی شیمی درمانی) اشاره کرد و هم اکنون این شرکت بیش از ۶۰ نوع دارو در اشکال مختلف جامدات (قرص وکپسول)،نیمه جامدات (کرموژل)،مایعات (انواع شربت) وتزریقی در ۸ کارخانه تولیدی دردست تولید دارد.

همچنین در سال ۱۳۸۹شرکت دارو درمان پارس محصولات برند Health Pioneers را تولید و از این طریق سبدکالای خود راتا حوزۀ داروهای طبیعی و گیاهی هم توسعه بخشید ه است.

یکی دیگر از زمینه های فعالیت شرکت دارو درمان پارس از ابتدا،روند انتخاب،ثبت و واردات محصولات ساخته شده از برخی ازمعتبرترین شرکتهای بین المللی از قبیل Gland ،Intas،Italfarmaco،Lupin،Grifols،Mylanو ... بوده است که به مرور زمان و باتوسعۀ این فعالیتها و باتوجه به نیاز به فعالیت تخصصیتر در این حوزه دو  شرکت زیستدارو درمانپارس (۱۳۸۶) و گسترش بازرگانی دارو درمانپارس (۱۳۸۷) تأسیس گردید و هم اکنون بیش از ۷۰ قلم دارو ازاین منابع تامین و عرضه می گردد.